Yksi jaoston toiminnan kulmakivistä on osaava ja innokas valmentajajoukkomme. Katajan voimisteluryhmiä valmentaa tänä lukuvuonna 33 koulutettua valmentajaa sekä päätoiminen valmentaja. Pyrimme kouluttamaan kaikki seuramme valmentajat Voimisteluliiton 1-tason koulutuksella vuosien 2018-2019 aikana. Osa valmentajistamme työskentelee pääosin harrasteryhmien parissa ja osa kilparyhmien kanssa. Tällä sivulla esitellään valmentajiamme lyhyesti.

 Aada Hartikainen

Aada on syntynyt vuonna 2002 ja opiskelee ensimmäistä vuotta Joensuun Yhteiskoulun lukiossa. Hänellä on menossa kolmas valmennusvuosi ja tällä kaudella Aada vetää alkeisryhmiä ja teamgymin harrastekilparyhmää, sekä tuurailee myös muissa ryhmissä. Aada harrastaa myös itsekin vielä aktiivisesti teamgymiä. Parasta voimistelussa on Aadan mielestä onnistuminen, uuden oppiminen ja hyvä joukkuehenki. Hänen vahtuutensa valmennuksessa on kärsivällisyys, positiivisuus ja kannustava asenne.

Aino Heinonen

Aino on syntynyt vuonna 1994 ja työskentelee sairaanhoitajana. Hän valmentaa JNS Prime-joukkueen vapaaohjelmaa sekä oheislajiryhmää. Ainolla on valmennuskokemusta noin yhdeksän vuoden ajalta ja siinä sivussa käytynä useita lajikoulutuksia. Hänellä on TG:n 3-tason tuomarikortti. Hänen mielestään parasta voimistelussa on esteettisyys, monipuolisuus, yhteisöllisyys ja ne kokonaisvaltaiset taidot, joita voimistelu kehittää. Ainon vahvuus valmennustyössä on koreografinen osaaminen etenkin teamgymin vapaaohjelmissa, perusvoimistelu, tanssillisuus sekä hänen ammatinsa tuoma näkökulma valmennukseen.

 

Anni Heiskanen

Anni on syntynyt vuonna 1997 ja aloittaa syksyllä sairaanhoitajan opinnot. Hän valmentaa Helmet-ryhmää. Annilla on noin viisi vuotta kokemusta valmennustyöstä, joista suurin osa hänen kasvattiseurassaan Kuopion Reippaan Voimistelijoissa. Annilla on NTV:n 2-tason tuomarikortti. Hänen mielestään parasta voimistelussa on voimistelijan riemu uusia liikkeitä oppiessa. Annin vahvuus valmennustyössä on hänen oma pitkä kilpauransa telinevoimistelussa sekä sitkeän kannustava asenne.

 

Anni Ikonen

Anni on syntynyt vuonna 1993 ja opiskelee luokanopettajaksi. Hän valmentaa JNS Prime- ja Cherries-joukkueita. Anni on suorittanut Voimisteluliiton II-tason valmentajatutkinnon ja hänellä on TG:n 3-tason tuomarikortti. Kokemusta valmentajan työstä hänellä on kahdeksan vuoden ajalta. Hänen mielestään parasta voimistelussa on lajin monipuolisuus sekä uudet temput, joiden kautta voimistelija pääsee haastamaan itsensä. Voimistelun parissa koetut onnistumisen hetket ovat myös lajin parasta antia. Lisäksi hyvä joukkuehenki motivoi Annia päivittäisessä tekemisessä.  Annin vahvuus valmennustyössä on positiivinen asenne ja halu kehittyä lisää valmentajana. Hän pyrkii suunnittelemaan jokaisen treenin huolella ja hyödyntämään mahdollisimman paljon erilaisia sekä uusia harjoitteita. Lisäksi Anni kokee olevan helpostilähestyttävä valmentaja, jolle on helppo kertoa sekä ilot että huolenaiheet.

Elli Penttilä

Elli on syntynyt vuonna 1999, ja valmistui keväällä 2018 Joensuun yhteiskoulun lukiosta. Hän valmentaa Teamgymin harrastekilparyhmää ja valmennusvuosia on kertynyt neljä, jonka lisäksi omaa voimistelutaustaa on 12 vuoden ajalta. Hän suorittaa parhaillaan Voimisteluliiton 1-tason lajitutkintoa. Ellistä parasta voimistelussa on uusien liikkeiden oppiminen sekä lajin monipuolisuus. Valmentajana hänen vahvuuksiaan ovat päättäväinen ja kannustava asenne.

 
Emma Kurki

Emma on syntynyt vuonna 1999, ja hän on myös kevään ylioppilaita. Emma valmentaa Fairies-joukkuetta, ja hän on suorittanut Voimisteluliiton I-tason lajitutkinnon. Lisäksi Emmalla on teamgymin 2-tason tuomarikortti. Emman mielestä parasta voimistelussa on se, että voimistelu antaa hyvän fyysisen pohjan jokaiselle tulevaisuuteen, sekä se kehittää ihmistä onnistujana ja epäonnistujana. Emman vahvuus on kannustava palaute ja innostus voimistelijoiden kehittämiseen.

Hanna Heiskanen

Hanna on syntynyt vuonna 1989 ja työskentelee tällä hetkellä fysioterapeuttina Tampereella, eikä näin ollen valmenna syksyllä 2018. Hän vetää kuitenkin seuran sisäisiä koulutuksia. Hanna on valmentanut 14 vuotta, joiden aikana hänelle on kertynyt paljon erilaisia koulutuksia. Viimeisimpänä hän käynyt volttiradan ja trampetin valmennuskoulutuksen Malmössä vuonna 2015. Hänen mielestään parasta voimistelussa on esteettisyys, tempo, linjat ja uudet temput. Hannan vahvuus valmennustyössä on pienten yksityiskohtien ja lajiteknisten asioiden viilaaminen huippuunsa. 

 

Hanna-Kaisa "Hansu" Kolehmainen

Hansu on syntynyt vuonna 1993 ja suorittaa maisterivaiheen opintoja kauppatieteissä Itä-Suomen Yliopistossa. Lisäksi hän työskentelee opintojen ohella vähittäiskaupan alalla. Hän valmentaa JNS Prime- ja Cherries-joukkueita. Hansu on suorittanut Voimisteluliiton II-tason lajitutkinnon ja valmennuskokemusta hänelle on ehtinyt kertyä noin kymmenen vuotta. Hänen mielestään parasta voimistelussa ovat jatkuvat mahdollisuudet kehittää ja haastaa itseään. Hansun omin sanoin kuvattuna: "Aina voi oppia uutta ja edetä. Voimistelun parissa pääsee oppimaan ja kehittämään taitoja ja asioita, joihin ei muuten välttämättä törmäisi, sekä tutustumaan saman mielenkiinnonkohteen jakaviin ihmisiin. Laji on lisäksi monipuolinen ja näyttävä sekä luo pohjaa moneen myös tulevaisuutta ajatellen." Hansun vahvuus valmennustyössä on pitkä oma voimistelutausta, joka auttaa ymmärtämään voimistelijoita paremmin. Lisäksi Hansu on pitkäjänteinen, suunnitelmallinen ja motivoitunut kehittämään itseään valmentajana.

Henni Ruottinen

Henni on syntynyt vuonna 2002 ja hän opiskelee ensimmäistä vuotta Joensuun Yhteiskoulun lukiossa. Hennillä on kolmas valmennusvuosi, ja hän valmentaa tällä hetkellä uusissa kilparyhmissä. Henni kuului myös vuoden 2018 Teamgymin EM-joukkueeseen, ja on tiiviisti mukana maajoukkueen toiminnassa. Parasta voimistelussa on Hennin mukaan onnistumisen tunne ja kannustaminen. Hennin vahvuus valmentajana on se, että hän on aina hyvällä tuulella ja pyrkii kannustamaan ja rohkaisemaan voimistelijoita tekemään jotain uutta.

Liljamari Härkin

Liljamari eli “Lilli” on syntynyt vuonna 2000 ja hän opiskelee Joensuun normaalikoulun lukiossa kolmatta vuotta. Hän valmentaa teamgymin ja telinevoimistelun jatkoryhmää sekä teamgymin taitoryhmää. Lilli on käynyt myös Freegym- ohjaajakoulutuksen. Lillin mielestä parasta valmentamisessa on nähdä voimistelijoiden kehittyminen ja iloiset ilmeet heidän kasvoillaan. Vahvuudekseen valmentamisessa Lilli mainistee kärsivällisyyden ja iloisen asenteen.

Karoliina Pajarinen

Karo on syntynyt vuonna 1998 ja opiskelee fysioterapeutiksi. Syksyllä hän siirtyy valmentamaan Flames-joukkuetta, mutta on apuna myös muiden teamgym-joukkueidein harjoittelussa. Karo on valmentanut reilun viisi vuotta ja hän on suorittanut Voimisteluliiton I-tason valmentajatutkinnon. Hänellä on TG:n 2-tason tuomarikortti. Hänen mielestään parasta voimistelussa on nähdä onnistumisen tuottamia ilon hetkiä ja tehdä yhdessä työtä joukkueena. Karon vahvuus valmennustyössä on rentous ja huumori, mutta tarvittaessa hän osaa myös olla jämäkkä.

 

Lotta Tuomikko

Lotta on syntynyt vuonna 1998 ja hän haluaisi tulevaisuudessa opiskella kauppatieteitä. Hän valmentaa Kristallit-ryhmää ja syksyllä perustettua uutta telinevoimistelun kilparyhmää. Lotta suorittaa parhaillaan Voimisteluliiton I-tason lajitutkintoa ja hänellä on noin viisi vuotta kokemusta valmennustyöstä.  Hänen mielestään parasta voimistelussa on onnistumisen tunteet ja monipuolisuus. Lotan vahvuus valmennustyössä on hyvät vuorovaikutustaidot ja kaikkien huomioiminen.

 

Melisa Hämäläinen

Melisa on syntynyt vuonna 1999 ja valmistui keväällä Joensuun Yhteiskoulun lukiosta. Hän valmentaa Helmet-ryhmää. Melisa suorittaa parhaillaan Voimisteluliiton I-tason valmentajatutkintoa ja valmennuskokemusta hänellä on neljä vuotta. Hänen mielestään parasta voimistelussa on kehityksen huomaaminen ja uuden oppiminen. Melisan vahvuus valmennustyössä on positiivinen ote.

 

Miira Voutilainen

Miira on syntynyt vuonna 1992 ja hän on koulutukseltaan luokanopettaja. Miira toimii seurassamme päätoimisena valmentajana ja toiminnanjohtajana. Hän valmentaa Kristallit-ryhmää ja EM-porukkaa. Miira on suorittanut Voimisteluliiton NTV II-tason lajitutkinnon ja UEG TeamGym Coaches' Education Course level 1. Lisäksi hänellä on telinevoimistelun 3-tason tuomarikortti ja freegym- ohjaajakoulutus käytynä. Valmennusvuosia hänellä on takanaan reilut kymmenen vuotta. Hänen mielestään parasta voimistelussa on yhdessä tekeminen ja se, kun kovan työnteon jälkeen oppii uutta ja huomaa työn tuloksen. Miiran vahvuus valmennustyössä on hänen päämäärätietoinen huumorilla höystetty otteensa.

 Nanne Tukiainen

Nanne on syntynyt vuonna 1999 ja valmistui juuri Joensuun Yhteiskoulun lukiosta. Tällä hetkellä hän valmentaa teamgyminharrastekilparyhmää sekä suorittaa Voimisteluliiton 1-tason lajitutkintoa. Valmennusvuosia Nannella on neljä ja hänen mielestään voimistelussa parasta on lajin monipuolisuus sekä uusien liikkeiden oppiminen. Nannen vahvuus valmentajana on positiivinen sekä iloinen asenne.

Noora Varis

Noora on syntynyt vuonna 1989 ja työskentelee luokanopettajana. Noora ei tällä hetkellä valmenna mitään ryhmää, mutta on mukana seuran toiminnassa kouluttajana ja kilparyhmien tuutorina. Noora on suorittanut 14-vuotisen valmentajataipaleensa aikana esimerkiksi Voimisteluliiton II-tason lajitutkinnon ja useita muita koulutuksia. Hänen mielestään parasta voimistelussa on täydellisyyden tavoittelu asennoissa ja perustekniikassa. Hänestä on ihanaa, kun hyvä pohjatyö kantaa hedelmää upeina suorituksina, vaikeina opittuina taitoina ja kisamenestyksenä. Nooran vahvuus valmennustyössä on oppimiseen ja opettamiseen liittyvä tietotaito, jonka avulla hän etsii jatkuvasti yhä tehokkaampia keinoja tarjota kaikille seuran telinevoimistelijoille mahdollisuus tavoitella kansallista kärkeä. Nooralle on tärkeää, että voimistelu kasvaisi ja kehittyisi Joensuussa myös tulevaisuudessa.

 

Oona Lemmetty

Oona on syntynyt vuonna 2000 ja opiskelee Joensuun Yhteiskoulun lukiossa. Hän valmentaa Flames-ryhmää. Oona suorittaa parhaillaan Voimisteluliiton I-tason lajitutkintoa. Hänellä on TG:n 2-tason tuomarikortti. Hänen mielestään parasta voimistelussa on kehittyminen eri liikkeissä ja joukkuehenki. Oonan vahvuus valmennustyössä on positiivinen ja kannustava asenne.

 

Sanna Hämäläinen

Sanna on syntynyt vuonna 1995 ja opiskelee Itä-Suomen Yliopistossa kasvatustiedettä. Hän valmentaa Aarteet-ryhmää ja Fairies-joukkuetta. Sannalla on menossa yhdeksäs vuosi valmentajana jaostossamme ja hän on suorittanut Voimisteluliiton I-tason lajitutkinnon. Sanna on myös NTV 2-tason tuomari. Hänen mielestään parasta voimistelussa on monipuolisuus ja se, miten näyttävä laji on kyseessä. Sannan vahvuus on pitkä pinna ja iloisuus.

 

Sara Soininen

Sara on syntynyt vuonna 1999 ja valmistui juuri Joensuun Yhteiskoulun lukiosta. Hän valmentaa Aarteet-ryhmää. Sara on suorittanut Voimisteluliiton I-tason valmentajatutkinnon ja ohjauskokemusta hänellä on noin viisi vuotta. Saralla on NTV:n 2-tason tuomarikortti. Hänen mielestään parasta voimistelussa on onnistumisen ilo ja jatkuva mahdollisuus uuden oppiseen. Saran vahvuus valmennustyössä on kärsivällisyys ja kannustava ote.